Stadionowe problemy [1949]

W lipcu 1949 roku Zarząd KS „Budowlani” Opole zwrócił się z prośbą do Powiatowej Rady Związków Zawodowych w Opolu o wystąpienie z propozycją do Zarządu Miejskiego w Opolu o przydzielenie stadionu sportowego przy ul. Oleskiej KS „Budowlanym” Opole. Władze klubu deklarowały, że po przydzieleniu stadionu klub zobowiąże się do wyremontowania tegoż boiska, które znajdowało się w opłakanym stanie. We wrześniu władze miasta zaproponowały „Budowlanym” wynajęcie stadionu miejskiego oraz sali bokserskiej przy ul. Chorzowskiej (dzisiaj ul. Dubois).


Na zwołanym w dniu 23 marca 1950 roku zebraniu Zarządu klubu poinformowano, iż mimo sprzeciwu KS „Gwardia” podjęto decyzję o przydzieleniu stadionu przy ul. Oleskiej „Budowlanym” Opole, jak i obiektu przy ul. Dubois mimo wyraźnego sprzeciwu KS „Kolejarz” Opole. Zarząd KS „Budowlanych” zobowiązał się do zwolnienia zajmowanego lokalu przy ul. Strzeleckiej, wyremontowania budynku ul. Dubois i oddania go do użytku również innym klubom.Mimo przydzielenia „Budowlanym” stadionu miejskiego część osób zasiadających w Zarządzie klubu rozważało decyzję o budowie własnego stadionu, argumentując swoją decyzję tym, iż miasto rozwija się i nie może ograniczyć się do 1 boiska, bo na tym nie zyska umasowienie sportu. KS „Budowlani” nie muszą mieć boiska w centrum miasta, stadion sportowy przy ogródkach działkowych nadaje się w sam raz dla „Budowlanych” i przy rozwoju miasta będzie właśnie w centrum. Pomimo przydzielenia stadionu przy ul. Oleskiej „Budowlanym” nie oznacza, że z boiska nie będą korzystały również inne kluby i będą odbywały się na nim wszystkie imprezy masowe organizowane w Opolu, a boisko znów będzie w fatalnym stanie. Na odbywającym się zebraniu postawiono wniosek o przystąpienie do budowy własnego stadionu (boisko za ogródkami działkowymi) oraz zdecydowano o wystąpieniu z pismem do PZPR z informacją, że KS „Budowlani” przystępują do budowy własnego boiska ponieważ stadion przy ul. Oleskiej jest za mały dla rozwoju i umasowienia sportu.

Opracowała: Sabina Pachuta - Archiwum Państwowe w Opolu

Archiwalne zdjęcia

Polecamy

Facebook

CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online